Portal Rasmi

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia

Malaysian Institute of Road Safety Research

Kajian

Kenderaan Lebih Selamat

No Tajuk Kajian Tindakan
1 New Car Assessment Program for Southeast Asian Countries (ASEAN NCAP) – A New Paradigm Shift in the ASEAN’s Automotive Ecosystem Lihat
2 Umur Kenderaan dan kemalangan jalan raya Lihat
3 Prestasi Brek bagi Pad Brek yang Dijual Selepas Pasaran: Kajian Kes bagi Kereta di Malaysia Lihat
4 Penilaian Ciri-ciri Keselamatan Kenderaan Penumpang dalam Kemalangan Sebenar Lihat
5 Pembangunan Sistem Bersepadu Pemantauan Prestasi Pemandu untuk Kenderaan di Malaysia Lihat
6 Pusat Perlanggaran Sementara CRASE (PC3) Lihat
7 Penelitian Kaedah 'Non-Destructive' dalam menjalankan Penilaian Keselamatan Kenderaan (MyVAP) Lihat
8 Ujian Kemalangan In-Dummy MATD Kali Pertama 2011 Lihat
9 Lampu Isyarat Membelok sebagai Cahaya Tambahan Motosikal (DRL): Kajian dari Segi Aspek ‘Terlindung’ di Kalangan Motosikal Statik Lihat
10 Kesan Umur Tayar, Penandaan Kelulusan dan Pendedahan Suhu ke atas Prestasi Keselamatan Tayar Kenderaan Penumpang dalam Pasaran Lihat
11 Karakter Lampu pada Motosikal Berkuasa Kecil: Kajian tentang Kebolehlihatan Motosikal (Fasa 1) Lihat
12 Rekabentuk Baru Penghadang Belakang bagi Kenderaan Berat Tegar Lihat
13 Pengukuran Antropometri di Kalangan Pembonceng Motosikal Kanak-Kanak Lihat
14 Penambahbaikan Proses Penilaian Keselamatan Kenderaan Tanpa Melibatkan Perlanggaran (MyVAP) Lihat
15 Analisa Reka bentuk Bas di Malaysia dari Segi UNECE R36: Satu Kajian Awal Lihat
16 Kajian Perintis Berkenaan Pengetahuan dan Tanggapan Am Mengenai Beg Udara Lihat
17 Kajian Retrospektif Terhadap Hentaman Sisi Kenderaan Bermotor Lihat
18 Kemalangan Kereta Kecil di Malaysia Lihat
19 KESERASIAN PERLANGGARAN antara Kenderaan Ringan dan Berat di Malaysia: Satu Kajian Awal Lihat
20 Pembangunan Kaedah Kajian Simulasi Maya Bas yang Terbalik menurut UNECE R66 Lihat
21 Penilaian Prestasi Topi Keledar dan Kecederaan Kepala dalam perlanggaran Motosikal Lihat
22 Pusat Ujian Awalan Perlanggaran CRASE (PC3) Lihat
23 Kajian Terhadap Penanda Belakang Dalam Kemalangan Sebenar Lihat
24 Keputusan Pembelian Pengguna dan Penilaian Keselamatan Kereta: ASEAN NCAP Lihat
25 Pemakaian Tali Pinggang Keledar Bagi Kenderaan Penumpang yang Dilengkapi Sistem Peringatan Tali Pinggang Keledar (SBR) Di Lembah Klang Lihat
Permohonan Data Statistik MYHRMIS MOBILE #

Privacy Policy

#
# # # # # # # #
#