Portal Rasmi

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia

Malaysian Institute of Road Safety Research
 

LEMBAGA PENGARAH

 
BIL. AHLI LEMBAGA PENGARAH JAWATAN
1
 

PENGERUSI [Seksyen 11 (1) (a)]

YBhg. Datuk Suret Singh

Pengerusi

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia
PENGERUSI
2

AHLI [Seksyen 11 (1) (h)]1

YM Tunku Datuk Mudzaffar bin Tunku Mustapha                                       

Pengerusi

Automobile Association of Malaysia (AAM)
AHLI
3

AHLI [Seksyen 11 (1) (h)]2

YBhg. Datuk Haji Azman bin Ismail                                                        

Pengarah Urusan

PLUS Malaysia Berhad
AHLI
4

AHLI [Seksyen 11 (1) (d)]

YBhg. Dato’ Sri Shahruddin bin Khalid                                                                 

Ketua Pengarah

Jabatan Pengangkutan Jalan
AHLI
5

AHLI [Seksyen 11 (1) (h)]3

YBhg. Dato’ Dr. Chong Chee Kheong                                                    

Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam

Kementerian Kesihatan Malaysia
AHLI
6

AHLI [Seksyen 11 (1) (e)]

YBrs. Encik Mohd Nasri bin Ishak

Ketua Pengarah

Jabatan Keselamatan Jalan Raya
AHLI
7
 

AHLI [Seksyen 11 (1) (c)]

YDH DCP Dato’ Azisman bin Alias                                                                     

Pengarah

Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik

Polis Diraja Malaysia
AHLI
8

AHLI [Seksyen 11 (1) (h)]4

YBhg. Profesor Dr. Wong Shaw Voon                                                           

Profesor

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan

Universiti Putra Malaysia
AHLI
8

AHLI [Seksyen 11 (1) (h)]5

YBhg. Profesor Dato’ Dr. Ahmad Farhan Mohd Sadullah

Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Universiti Sains Malaysia
AHLI
9

AHLI [Seksyen 11 (1) (g)]

YBrs. Encik Megat Iskandar Shah bin Jamil Rais                                     

Ketua Seksyen

Sektor Perkhidmatan, Bahagian Fiskal dan Ekonomi,

Kementerian Kewangan Malaysia
AHLI
10
 

AHLI [Seksyen 11 (1) (h)]6

YBrs. Encik Mohd Shahrim bin Mohd Tamrin

Editor Bersekutu/Penulis Bebas
AHLI
11

AHLI [Seksyen 11 (1) (b)]

YBrs. Ir. Dr. Khairil Anwar bin Abu Kassim, Adjunct Professor

Ketua Pengarah

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia

AHLI
12
 

YBrs. Dr Rosbi binti Abd Rahman

Setiausaha Bahagian

Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa

Kementerian Pengangkutan Malaysia

No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4,

62100 PUTRAJAYA

AHLI
13

SETIAUSAHA [Seksyen 13 (2)]

Encik Saiful Nizam bin Mohd Nor

Ketua, Bahagian Khidmat Pengurusan

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia
SETIAUSAHA

Fungsi Lembaga Pengarah

  • Untuk mengkaji semula dasar dan hala tuju strategik Institut;
  • Untuk menasihati Menteri dalam perkara yang berhubung dengan Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 (Akta 748);
  • Untuk membuat pengesyoran kepada Menteri berkenaan dengan kaedah, langkah dan dasar untuk diterima pakai bagi memudahkan pembangunanpenyelidikan keselamatan jalanrayadan jika diluluskan oleh Menteri, untuk melaksanakan dan membantu di dalam pelaksanaannya melalui Institut;
  • Untuk membuat apa-apa perkara yang perlu atau berfaedah dan sesuai bagi pentadbiran, pengawalan dan pengurusan Institut; dan
  • Untuk membuat apa-apa perkara lain yang timbul atau berbangkit daripada fungsi Lembaga di bawah Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 (Akta 748) sama ada diarahkan oleh Menteri atau tidak.

Kuasa Lembaga Pengarah

Lembaga hendaklah menjadi badan eksekutif MIROS dan boleh menjalankan semua kuasa yang diberi kepada MIROS oleh Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 (Akta 748)