Portal Rasmi

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia

Malaysian Institute of Road Safety Research
 

STRUKTUR ORGANISASI

MIROS diketuai oleh Ketua Pengarah dan secara pentadbirannya ia diuruskan oleh tiga Pusat dan satu Bahagian. Pusat-pusat tersebut adalah Pusat Penyelidikan Perubahan Tingkah Laku Pengguna Jalan Raya, Pusat Penyelidikan Biomekanik dan Keselamatan Kenderaan dan Pusat Penyelidikan Keselamatan Kejuruteraan Keselamatan Jalan Raya dan Alam Sekitar manakala Bahagian pula adalah Bahagian Khidmat Pengurusan.